Question set
Pahit Tetapi Penawar Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
CHP Keselamatan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyenaraikan enam kata adjektif atau kata sifat. Pelajar juga boleh memberi respons sama ada pernyataan yang diberi betul atau salah. Set soalan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru bahasa Melayu di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/14741/Pahit-Tetapi-Penawar copied!