What you will learn
Data ialah maklumat yang diperolehi melalui pemerhatian ke atas nilai-nilai satu pembolehubah. Data boleh dinyatakan dalam bentuk nombor seperti tinggi, berat, bil, kereta dan jumlah pendapatan.
Created by SHAHARENA
678 followers
15 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!