Question & notes
DATA Matematik UPSR Darjah 1
CHP Pengurusan data SUBCHP Mengumpul, mengelas dan menyusun data
What you will learn

Data ialah maklumat yang diperolehi melalui pemerhatian ke atas nilai-nilai satu pembolehubah. Data boleh dinyatakan dalam bentuk nombor seperti tinggi, berat, bil, kereta dan jumlah pendapatan.
https://osem.me/lesson/1465/DATA copied!