Question set
Sektor Pembalakan Geografi SPM Tingkatan 5
What you will learn

Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat mengenal pasti kesan dan langkah dalam sektor pembalakan di Malaysia.
https://osem.me/lesson/14462/Sektor-Pembalakan copied!