What you will learn
Pernahkah anda mendengar mengenai haid dan kitar haid? Topik ini menerangkan kepada anda secara terperinci mengenainya serta kesan yang akan berlaku sekiranya kitar haid tidak stabil.
Created by Maisarah Azmi
676 followers
59 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!