Question set
Peratus Matematik UPSR Darjah 6
CHP Peratus
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menguji kefahaman mereka dalam menyelesaikan masalah melibatkan peratus.
https://osem.me/lesson/14353/Peratus copied!