Question & notes
PERANTI RANGKAIAN KOMPUTER Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Memahami fungsi peranti rangkaian komputer
What you will learn

Melalui pembelajaran ini pelajar dapat mengenal peranti rangkaian komputer dan fungsinya.
https://osem.me/lesson/14350 copied!