Question & notes
Pembiakan Seks Dan Aseks Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Pembiakan SUBCHP Pembiakan seks and aseks
What you will learn

Topik ini membincangkan mengenai dua jenis pembiakan iaitu pembiakan secara seks dan aseks. Topik ini turut menekankan mengenai kepentingan pembiakan kepada hidupan.
https://osem.me/lesson/1430/Pembiakan-Seks-Dan-Aseks copied!