Question & notes
ASAS TEKNOLOGI Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 5
CHP Asas teknologi SUBCHP Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual
What you will learn

Dalam topik ini kita akan belajar membaca manual kit model kereta kawalan jauh, mengenali alatan tangan, komponen kit model, memasang kit model, mempelajari sistem elektronik kit model, menguji kit model, membuka dan menyimpan kit model semula.
https://osem.me/lesson/1398 copied!