Question set
Konsep tambah dan tolak. Matematik UPSR Darjah 1
CHP Operasi asas
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari operasi nombor melibatkan konsep tambah dan tolak. Konsep asas bagi operasi tambah ialah proses dua himpunan yang disatukan dan menjadi jumlah tertentu. Manakalan konsep tolak adalah apabila satu himpunan objek dikeluarkan sebahagian daripadanya.
https://osem.me/lesson/13902/Konsep-tambah--dan-tolak. copied!