Question & notes
RANGKAIAN KOMPUTER Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Mengenal rangkaian komputer SUBCHP Konsep rangkaian
What you will learn

Rangkaian komputer merupakan koleksi dua atau lebih komputer yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan medium komunikasi dan peralatan komunikasi bertujuan berkonsi data, maklumat, perkakasan dan perisian.
https://osem.me/lesson/1379 copied!