Notes
Pengurusan Sumber Manusia Perniagaan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami konsep pengurusan sumber manusia dan mengenali keperluan kemahiran kebolehkerjaaan.
https://osem.me/lesson/13792 copied!