Question & notes
NILAI ANGKA Matematik UPSR Darjah 4
CHP Nombor bulat hingga 100 000
What you will learn

Pada akhir bab ini pelajar dapat; membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. Pelajar juga dapat menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor serta mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Akhir sekali, pelajar dapat menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
https://osem.me/lesson/13754/NILAI-ANGKA copied!