Question & notes
Dunia Pangkalan Data: Mengkaji Sistem Pangkalan Data. Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami kaedah mengkaji sistem pangkalan data.
https://osem.me/lesson/13684 copied!