Question & notes
Kata Adjektif Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 2
CHP Indahnya Menuntut Ilmu
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui jenis-jenis kata adjektif dengan betul.
https://osem.me/lesson/13669/Kata-Adjektif copied!