Question & notes
Objek menyerap air, Objek tidak menyerap air Sains UPSR Darjah 1
CHP Penyerapan SUBCHP Objek menyerap air, objek tidak menyerap air
What you will learn

Pembelajaran ini untuk menerangkan kepada pelajar tentang penyerapan objek terhadap air secara menyeluruh, mengelaskan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air serta memerihalkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan.
https://osem.me/lesson/1355/Objek-menyerap-air,-Objek-tidak-menyerap-air copied!