Question & notes
APLIKASI TEKNOLOGI - REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
CHP Aplikasi teknologi SUBCHP Reka bentuk sistem fertigasi
What you will learn

Reka bentuk sistem fertigasi yang bakal terhasil akan mengaplikasikan teknologi dalam pemasangan sistem pengairan. Teknologi yang digunakan dalam sistem fertigasi ini dapat meningkatkan hasil dan kualiti tanaman.
https://osem.me/lesson/1344 copied!