Question & notes
Murid Bertanggungjawab Pendidikan Moral UPSR Darjah 3
CHP Murid Bertanggungjawab
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari dengan lebih lanjut mengenai sikap tanggungjawab sebagai pelajar dan juga manusia. Set soalan juga disediakan untuk menguji kefahaman para pelajar.
https://osem.me/lesson/13282 copied!