Notes
Keluk kemungkinan pengeluaran Ekonomi SPM Tingkatan 4
CHP Pengenalan kepada Ekonomi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran untuk menerangkan perkaitan antara masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas.
https://osem.me/lesson/13171 copied!