Question & notes
SAINS RUMAH TANGGA Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 5
CHP Sains rumah tangga SUBCHP Menghias dan membungkus makanan
What you will learn

Topik Sains Rumah Tangga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu (i) menyediakan sajian dan (ii) menghias dan membungkus makanan. Dalam topik ini kita akan mempelajari cara menghias dan membungkus makanan iaitu dengan mengenali bahan hiasan, jenis pembungkus makanan dan mengetahui maklumat yang perlu ada pada label makanan.
https://osem.me/lesson/1314 copied!