Question & notes
Peribahasa Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenali peribahasa yang nyata dalam Bahasa Melayu.
https://osem.me/lesson/12886/Peribahasa copied!