Question & notes
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif Bahasa Melayu SPM Tingkatan 5
What you will learn

Sesi pembelajaran ini akan menerangkan berkenaan ayat aktif dan ayat pasif. Nota ini juga menerangkan bagaimana penukaran ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk yang sering memasuki peperiksaan SPM.
https://osem.me/lesson/1283/Ayat-Aktif-Dan-Ayat-Pasif copied!