Question & notes
Sejarah Dan Kita Sejarah UPSR Darjah 4
CHP Mari belajar sejarah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini murid dapat belajar tentang kaedah pencarian maklumat sejarah, konsep masa dalam sejarah dan tinggalan sejarah.
https://osem.me/lesson/12796/Sejarah-Dan-Kita copied!