Question set
Sunat Ab'at dan Sunat Hai'at Pendidikan Islam UPSR Darjah 3
CHP Ibadah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti sama ada perlakuan solat tersebut ialah sunat ab'at atau sunat hai'at.
https://osem.me/lesson/12774/Sunat-Ab'at-dan-Sunat-Hai'at copied!