Question & notes
KATA NAMA KHAS Bahasa Melayu UPSR Darjah 2
CHP Kekeluargaan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; kata nama khas dengan jelas dan mudah.
https://osem.me/lesson/12451/KATA-NAMA-KHAS copied!