Notes
ADAB BERHIAS DIRI Pendidikan Islam SPM Tingkatan 4
CHP Adab dan Akhlak Islamiah
What you will learn

Pelajar akan dapat memahami berkenaan dengan pengertian berhias diri, adab berhias diri, cara berpakaian menurut Islam dan hikmah berhias diri menurut Islam.
https://osem.me/lesson/12368/ADAB-BERHIAS-DIRI copied!