Notes
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM. Pendidikan Islam SPM Tingkatan 5
CHP Ibadah
What you will learn

Pelajar akan dapat memahami berkenaan dengan pengertian, organisasi mahkamah Syariah dan bidang kuasa mahkamah Syariah.
https://osem.me/lesson/12231/UNDANG-UNDANG-KELUARGA-ISLAM. copied!