Question & notes
SUNAT AB'AD DAN SUNAT HAI'AH Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Ibadah SUBCHP Memahami dan mengamalkan konsep asas sunat ab'at dan sunat hai'at dalam solat
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan amalan sunat dalam solat iaitu sunat Ab'ad dan sunat Hai'ah untuk mendapat keredhaan Allah.
https://osem.me/lesson/1151/SUNAT-AB'AD-DAN-SUNAT-HAI'AH copied!