What you will learn
Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengukuhkan kemahiran tatabahasa dan struktur ayat Bahasa Melayu. Pelajar juga boleh memberi respons ayat penyata yang diberi sama ada betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
Created by Cikgu Halim
1071 followers
252 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!