What you will learn
Pembelajaran ini menerangkan mengenai komposisi udara serta kitaran yang berlaku melibatkan udara. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk yang sering disoal dalam peperiksaan PT3.
Created by Maisarah Azmi
590 followers
60 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!