Question & notes
ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH Pendidikan Islam SPM Tingkatan 5
CHP Adab dan Akhlak Islamiah
What you will learn

Sedekah dan hadiah adalah salah satu cara merapatkan ikatan kasih sayang sesama insan. Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah . Di samping itu juga mereka dapat mengetahui tentang adab-adab memberi hadiah dan sedekah serta kelebihannya. Di akhir topik ini soalan disediakan untuk memantapkan kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/11419/ADAB-MEMBERI-DAN-MENERIMA-HADIAH-SERTA-SEDEKAH copied!