Notes
Teknik-Teknik Membaca Berkesan - PQRST Motivasi PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui sesi pembelajaran ini, para pelajar akan dapat mempelajari teknik-teknik membaca dengan sistematik, cepat dan berkesan mengikut teknik membaca PQRST.
https://osem.me/lesson/11397/Teknik-Membaca-Cepat-dan-Berkesan---PQRST copied!