Notes
SUNGAI DAN TASIK UTAMA DI MALAYSIA Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Bentuk Muka Bumi dan Saliran
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui nama sungai dan tasik utama yang terdapat di Malaysia.
https://osem.me/lesson/11324/SUNGAI-DAN-TASIK-UTAMA-DI-MALAYSIA copied!