Question & notes
PENGURUSAN DATA Matematik UPSR Darjah 6
CHP Pengurusan data SUBCHP Data
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan tentang cara mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pai. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan: a) Piktograf, carta palang dan carta pai b) Mod, median, min dan julat.
https://osem.me/lesson/1130/PENGURUSAN-DATA copied!