Notes
Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Geografi PT3 Tingkatan 3
CHP Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
What you will learn

Para pelajar dapat memahami bab ini dengan lebih mudah dan efektif berdasarkan nota yang telah disediakan. Nota yang disediakan ini ringkas dan padat serta mudah untuk memahaminya
https://osem.me/lesson/11297/Pengaruh-Persekitaran-Fizikal-terhadap-Kepelbagaian-Tumbuh-tumbuhan-Semula-Jadi-dan-Hidupan-Liar copied!