Question & notes
Perwakilan Data Matematik UPSR Darjah 5
CHP Perwakilan data
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menentukan mod, median dan julat bagi suatu data sama ada data tak terkumpul atau data terkumpul.
https://osem.me/lesson/11061/Perwakilan-Data copied!