What you will learn
Melalui pembelajaran ini, murid-murid dapat mempelajari kemahiran menyusun perkataan menjadi ayat yang lengkap berteraskan latar belakang Dato Lee Chong Wei.
Created by Cikgu LAWRENCE LING
486 followers
270 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!