Question & notes
Selang Kelas Matematik SPM Tingkatan 4
CHP Statistik III
What you will learn

Melalui topik ini, pelajar akan dapat mengenal dan mengira saiz selang kelas bagi suatu set data. Topik ini merupakan pengetahuan asas kepada penyelesaian masalah yang melibatkan data terkumpul.
https://osem.me/lesson/10951/Selang-Kelas copied!