Question & notes
Allah As-Sobur Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Akidah SUBCHP Memahami,meyakini dan mengaplikasi konsep asas nama Allah Al-Sabar
What you will learn

Allah sangat menyayangi hamba-hambaNya yang penyabar dan memberikan ganjaran baik atas kesabarannya. Kita hendaklah bersegera melakukan kebaikan dan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan kerana Allah mengasihi hamba-Nya yang sabar.
https://osem.me/lesson/1081/Allah-As-Sobur copied!