Question & notes
SAINS RUMAH TANGGA Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Sains rumah tangga SUBCHP Menghasilkan artikal jahitan
What you will learn

Topik ini mendedahkan murid dengan aktiviti menjahit. Pada akhir pembelajaran ini, murid boleh menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan dengan betul.

https://osem.me/lesson/1079 copied!