Question set
النعت Bahasa Arab SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami na'at dengan betul.
https://osem.me/lesson/10797/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%AA copied!