Question set
PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN Geografi PT3 Tingkatan 2
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar dapat mempelajari tentang perkembangan jaringan pengangkutan dengan lebih terperinci. Para pelajar dapat mengetahui bahawa jaringan pengangkutan merupakan sistem laluan pergerakan melalui jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api dan udara yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dalam sesebuah negara dan ke seluruh dunia.
https://osem.me/lesson/10727/PERKEMBANGAN-JARINGAN-PENGANGKUTAN copied!