Question & notes
Nabi Muhammad S.A.W Pemimpin Agung Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Sirah SUBCHP Memahami, mengambil iktibar dan mencontohi kepimpinan Rasulullah di negara Madinah
What you will learn

Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W sangat hebat dalam menangani sesuatu masalah. Baginda sangat bijak mengatur dan melaksanakan strategi, berbincang sebelum membuat sesuatu keputusan dan tegas serta adil dalam memberikan hukuman.
https://osem.me/lesson/1072/Nabi-Muhammad-S.A.W-Pemimpin-Agung copied!