What you will learn
Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menguasai kemahiran mengeja dan menyebut perkataan diftong dan vokal berganding serta mempelajari kata nama am.
Created by Cikgu ZARINA BINTI IBRAHIM
663 followers
224 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!