What you will learn
Para pelajar dapat mengukuhkan lagi tahap kefahaman berkaitan dengan bab ini dengan menjawab soalan latihan pengukuhan yang dibekalkan. Soalan yang disediakan ini berfokus terhadap soalan peperiksaan.
Created by Teacher MS. MIMI FARHANA MOHD YUSOFF
297 followers
160 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!