Question set
Uji Minda : Operasi Bergabung Tambah Dan Tolak Wang Matematik UPSR Darjah 3
CHP Wang
What you will learn

Set soalan ini mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan operasi bergabung tambah dan tolak wang. Ia bertujuan menguji kefahaman murid tentang tajuk yang telah dipelajari.
https://osem.me/lesson/10663/Uji-Minda-:-Operasi-Bergabung-Tambah-Dan-Tolak-Wang copied!