Question & notes
Carilah Keberkatan Dalam Jual Beli. Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Adab SUBCHP Memahami dan mengamalkan konsep asas adab berjual beli
What you will learn

Amalkan jual beli selaras dengan tuntutan islam agar mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat.
https://osem.me/lesson/1058/Carilah-Keberkatan-Dalam-Jual-Beli. copied!