Question & notes
Iqamat Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Ibadah SUBCHP Memahami dan mengamalkan konsep asas iqamat
What you will learn

Lafaz untuk memberitahu solat yang akan dilakukan.
https://osem.me/lesson/1051/Iqamat copied!