Question & notes
REKA BENTUK Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Reka bentuk SUBCHP Mereka bentuk projek eksperimental
What you will learn

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru, mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran bagi projek eksperimental.
https://osem.me/lesson/1045 copied!