Question & notes
Wali Nikah Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Feqah : Perkahwinan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami wali nikah, mereka yang lebih berhak melaksanakan akad nikah & syarat-syarat menjadi wali.
https://osem.me/lesson/10439/Wali-Nikah copied!