Question & notes
ASAS TEKNOLOGI Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Asas teknologi SUBCHP Memasang dan membuka kit model berfungsi
What you will learn

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul, menguji kefungsian kit model dan menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model.
https://osem.me/lesson/1040 copied!